O zeolitu

O zeolitu

Zeoliti su rijetki prirodni minerali sedimentnog podrijetla, nastali iz četiri elementa: zemlje, vatre, vode i zraka. Produkt su više milenijskog kemijskog procesa i prirodne reakcije između kondenzata vulkanskih para i oceanske vode u specifičnim geološkim uvjetima. Zeoliti su minerali čije je nastajanje započelo prije 100 milijuna godina, kada su iz mora izranjali vulkani, dijeleći pritom kontinente, stvarajući planine i formirajući današnji izgled planeta Zemlje. Prilikom erupcija vulkana, tekuća lava i gusti pepeo, u kontaktu s morskom vodom, formirali su stvrdnutu alumosilikatnu lavu, iz koje se, tisuće godina kasnije počeo formirati zeolit. Varijacije temperature, geografskih lokacija i drugih uvjeta imali su utjecaj na milenijske kemijske reakcije između vulkanskog pepela, lave, vode i zraka, što je uvjetovalo brojne razlike u karakteristikama i sastavu različitih vrsta zeolita.

Poznate su brojne podvrste zeolita, koje se zbog karakterističnih svojstava snažne ionske razmjene koriste u različite svrhe u znanosti, industriji, poljoprivredi, graditeljstvu. Podvrsta zeolita koji se zove klinoptilolit i koji ima kristalnu molekularnu strukturu tradicionalno se koristio kao prirodni lijek u humanoj medicini. Zeolit klinoptilolit ima strukturu kaveza sa snažnim negativnim nabojem, koja privlači i adsorbira teške metale, opasne kancerogene toksine, organske otrove i druge štetne supstance. Početak suvremene medicinske primjene zeolita klinoptilolita bazirao se na njegovim iznimnim biofizikalnim svojstvima i svojstvu ionske izmjene, koji omogućuju istovremeni proces remineralizacije organizma i učinkovitu prirodnu detoksikaciju. Za suvremenu medicinsku upotrebu zeolit klinoptilolit podliježe procesu jedinstvene tribomehaničke mikronizacije i aktivacije u kojem se multipliciraju njegova ljekovita svojstva.

Zeolit je 100% prirodni mineral kojeg ljudski organizam prepoznaje kao vlastitu supstancu. Apsolutno je siguran i netoksičan, nema letalnu ni toksičnu dozu, nema neželjenih kontraindikacija, nuspojava ili interakcija s drugim farmakološkim ili fitofarmakološkim supstancama. Zeolit ne stvara ovisnost, ne taloži se u organima, u cijelosti se eliminira iz tijela.

 

Što je aktivirani zeolit klinoptilolit?

Aktivacija zeolita klinoptlolita postiže se specifičnim tehnološkim postupkom mikronizacije u čestice nano dimenzija, koje su u pravilu manje od stanica ljudskog organizma. Nano čestice sadržane u jednom gramu mikroniziranog klinoptilolita imaju ukupnu površinu od 50.000 m2, a protkane su s 50 milijuna km filterskih mikrokanala, koji predstavljaju izuzetno moćne terapeutske mikrofiltere. Bit metode je mikronizacija i aktivacija, što omogućava da se poznati mehanizmi djelovanja zeolita kao i kapacitet njegovog djelovanja ovim tehnološkim postupkom impresivno multipliciraju.

Postupak aktivacije zeolita klinoptilolita je postupak fine mikronizacije u nano čestice, pri čemu se također obavlja i postupak aktivacija nano čestica. Pritom se ne izazivaju promjene u kemijskom sastavu, ali se mijenjaju određena fizikalno-kemijska svojstva: povećava se elektrostatski naboj, kapacitet ionske izmjene, specifična aktivna površina i kapacitet apsorpcije tekućine, a iz unutrašnjosti kristalne strukture oslobađa se voda. Značajno je da kristalna kugla tijekom postupka aktivacije dobiva površinska napuknuća, pa postaje aktivna i u svom unutrašnjem sloju. Mikronizacijom se povećava specifična površina minerala, na taj se način povećava njegova ukupna površina, a time i kapacitet ionske izmjene. Nano-čestice unose u stanicu hranjive sastojke, a iz stanice odnose ostatne produkte metabolizma, te otpuštaju u stanicu slobodnu vodu koja se nalazi unutar kristalne rešetke, poboljšavajući membranski potencijal i njegovu nepropusnost za štetne agense, te reguliraju acidobaznl status.

Razvoj znanosti, posebice medicinske znanosti 21-og stoljeća je uvelike određen razvojem nanotehnologlja, pa teme o aktiviranom zeolitu postaju sve aktualnije jer zadiru u područje nanomedicine.

 

Utjecaj klinoptilolita kao dijetetskog pripravka kod tovljenja životinja

Citati prijevoda: Knjiga o znanosti zeolita i tehnologiji ”Primjena zeolita u medicini”

Utjecaj klinoptilolita kao dijetetskog pripravka kod tovljenja životinja, autori: Krešimir Pavelić i Mirko Hadžija, Institut Ruđer Bošković, Zagreb:

”Dijetetski dodatak klinoptilolita prehrani blagotvoran je pri tovljenju životinja. Kod svinja tovljenih klinoptilolitskom dijetom zabilježeno je povećanje težine, a bile su manje podložne bolestima od svinja hranjenim običnom prehranom. Životinje su iskazale i povećani tek, te redovitu i urednu probavu, a također se povećao udio mesa u odnosu na salo. Klinoptilolit aktivno adsorbira amonijak, karbon dioksid, hidrogen sulfid i merkapante, te posjeduje jak deodorirajući učinak. Isto tako odstranjuje toksine te stvara promjene u enzimološkim te imunološkim reakcijama.


Rađeni su slučajevi primjene zeolita u industriji uzgoja životinja. Odojci stari 27 dana bili su tokom 4 tjedna hranjeni prirodnim klinoptilolitom sa 2% udjela u hrani, korigirano faktorom koncentracije, što je doprinijelo tendenciji bržeg rasta, te povoljnijeg odnosa hranjeno-dobiveno. Čak i kada prehrani kasnije nije dodavana hranjiva otopina, odojci su nastavili tokom cijelog perioda pokusa pokazivati evidentno pojačan rast, te povoljniji odnos hranjeno-dobiveno.


Klinoptilolit je također povećao lučenje nitrogena u izmetu te je umanjio lučenje nitrogena u urinu. Nije pokazao utjecaj na postojanost proteina. Iz toga slijedi kako je klinoptilolit kao dodatak prehrani za uzgoj svinja izmijenio lučenja u urinu bez utjecaja na postojanost proteina.
Kokoši stare 16 tjedana iz tri različita legla hranjene su sa 135 g proteina po kg, te sa i bez 50 g klinoptilolita po kg. Sterilni riječni pijesak zamijenio je klinoptilolit u kontroliranoj prehrani kako bi zadržao prehranu isoenergetskom. Značajne promjene zamijećene su pri hranjenju klinoptilolitom, posebno kod broja izleženih jaja po kokoši, debljini ljuske, učinkovitosti pri iskorištavanju hrane u probavi, te vlažnosti izmeta. Između tretmana nisu bile uočene nikakve promjene u probavi, težini, starosti prvih nosilja, težini ploda, unosu hrane, te razini absorpcije aminokiselina radioaktivnih lizina i metionina u krvotoku.


Klinoptilolit kao dodatak u prehrani znatno umanjuje štetne učinke aflatoksina zbog svog snažnog svojstva apsorpcije aflatoxina i zearalenona. Procjenjuje se da će klinoptilolit kao dodatak prehrani, u vrijednostima 1,5% te 2,5%, umanjiti štetne učinke 2.5 mg čistog aflatoksina na brojlerskim pilićima. Tretman aflatoksina značajno smanjuje serum čistog proteina, bjelančevina, anorganskih fosfata, mokraćne kiseline, kolesterola, hematrocita, crvenih krvnih zrnaca, prosječnog tjelesnog volumena, hemoglobina, broj trombocita i monocita i povećava broj bijelih krvnih zrnaca i neutrofila. Dodatak klinoptilolita u aflatoksin-prehranu znatno umanjuje njegove štetne učinke i trebao bi biti od pomoći pri tretmanu aflatoksina u peradarstvu. Klinoptilolit kao dodatak u prehrani od 50 g po kg znatno umanjuje štetne učinke aflatoksina u uzgoju japanskih prepelica od 10 do 45 dana starosti. Aflatoksin umanjuje unos hrane, te tjelesnu težinu od trećeg tjedna nadalje, a dodatak klinoptilolita prehrani znatno umanjuje negativne učinke aflatoksina na odnose unosa količine hrane.


Zeoliti bi mogli imati neke utjecaje na svojstva jajeta. Klinoptilolit iz Grčke povećava težinu bjelanjaka i žumanjka. Blagotvoran učinak klinoptilolita na težinu jajeta i bjelanjka neovisan je o starosti kokoši i vrsti prehrane.


Klinoptilolit pokazuje značajne preventivne učinke u smanjenju radioceziuma-137 kod muških pilića izloženih kontaminiranoj hrani. Smanjenje radioceziuma u mesu variralo je od 60-70%, a u jestivim organima i više od 50%.”

 

Detoksikacija

Zeolit kao mineral negativnog ionskog naboja, u organizmu djeluje biofizikalno, a ne kemijski ni farmakološki, te prirodno, učinkovito i selektivno detoksicira organizam od pozitivno nabijenih supstanci teških metala, radioaktivnih metala, herbicida, pesticida, nitrozamina, aflatoksina, radioaktivnih supstanci, UV zračenja, amonijaka, nikotina, alkohola, kod kemoterapije i radioterapije, kontracepcijskih tableta i dugotrajnog uzimanja lijekova, te drugih organskih i kemijskih otrova. U procesu detoksikacije zeolit iz organizma također eliminira: višak kiseline te time radi alkalizaciju organizma i prevenira bolesti kiselog okruženja: kandidazu, giht, reumatoidni artritis, probavne tegobe i crijevne upale i dr; eliminira višak glukoze odnosno prevenira dijabetes melitus i komplikacije dijabetesa; adsorbira virusne komponente te sprječava replikaciju virusa: herpes, hepatitis, gripa; smanjuje oksidativni stres i otklanja njegove štetne implikacije na organizam u cjelini. Zeolit na staničnu razinu otpušta hranjive sastojke i esencijalne minerale koji nastavljaju pozitivno djelovati u tijelu, te tako remineralizira i hrani organizam.

Zeolit također otpušta slobodnu vodu koja se nalazi unutar kristalne rešetke, poboljšava membranski potencijal stanice i njegovu nepropusnost za štetne agense, te regulira acidobazni status.

 

Karakteristike

Prirodnih zeolita ima oko 276 vrsta, a s obzirom na morfološku građu javljaju se u tri osnovna oblika: vlaknasti, lisnati i kristalni. Za humanu upotrebu podoban je zeolit klinoptilolit koji ima kristalnu molekularnu građu.

Zeoliti su stijenski, mikroporozni silikatni minerali, po sastavu alumosilikati, koji pretežno sadrže jedno ili dvovalentne katione: Na, K, Ca. Kao hidratizirani prirodni kristali dobro definirane strukture sadrže AlO4 i SiO2 tetraedre vezane zajedničkim atomima kisika. Silikatne aluminijske molekule nekadašnjeg vulkanskog pepela formirale su čvrste trodimenzionalne strukture, poput pčelinjeg saća, koje su iznimno važne za objašnjenje ljekovitih svojstava zeolita klinoptilolita.

 

Zeolit u medicini

Aktivirani mikronizirani zeolit klinoptilolit se koristi kao najučinkovitiji prirodni detoksikator te se uzima kao preventivna, ali i kao suportivna medicinska terapije kod brojnih zdravstvenih tegoba i poremećaja. Na opravdanost primjene zeolita kao suportivne terapije upućuju brojna tradicionalna i suvremena anegdotalna iskustva, znanstveno utemeljena i evaluiran u stotinama dostupnih znanstvenih i kliničkih studija.