EU projekti

PROŠIRENJE PODRUČJA PRIMJENE PRIRODNOG MINERALA ZEOLITA KLINOPTILOLITA

Rezultati projekta dobiveni ispitivanjem stvorit će nužne preduvjete za razvoj novog proizvoda, a koji su novost na tržištu i u ponudi tvrtke Mineral promet d.o.o. Takav proizvod dovest će do povećanja konkurentnosti tvrtke Mineral promet d.o.o. na način da će prodajom novog proizvoda proširiti ciljanu skupinu svojih kupaca, proširiti tržište, generirati dodatne prihode, ali i pozitivno utjecati na održivost sveukupnog poslovanja.

Za provedbu Projekta zadužen je Prijavitelj, odnosno tvrtka Mineral Promet d.o.o. Predviđeno vrijeme provedbe svih projektnih aktivnosti je 90 dana, a vrijednost projekta iznosi 49.100,00 kuna. Projekt će se financirati vlastitim sredstvima, od čega je strane Europskog fonda za regionalni razvoj za područje Zagrebačke županije sufinancirano 70% prihvatljivih troškova tj. 28.350 kn.

Izvršitelj usluge koji će provoditi glavnu aktivnost Projekta je Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, kao visoko intelektualna ustanova u materiji relevantnoj za ovaj projekt.

Prijavitelj svojim Projektom doprinosi specifičnom cilju Poziva (3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“) i definiranim pokazateljima na način da će se njegovom provedbom stvoriti nužni preduvjeti za razvoj novog inovativnog proizvoda. Takav proizvod dovest će do povećanja konkurentnosti tvrtke Mineral promet d.o.o. na način da će prodajom novog proizvoda proširiti ciljanu skupinu svojih kupaca, proširiti tržište i generirati dodatne prihode. Konkurentnost Prijavitelja će se dodatno povećati stvaranjem inovativnog procesa proizvodnje koje će dovesti do smanjenja troškova proizvodnje. Realizacijom ovog projekta, poboljšat će se ekonomska uspješnost tvrtke Mineral promet d.o.o. kroz ulaganje u R&D i inovacije, što je u skladu je sa Strategijom razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013.-2020. godine odnosno s 1. ciljem strategije (Poboljšanje ekonomske uspješnosti).

Provedba projekta traje 3 mjeseca, od 01.09.2019. Do 01.12.2019.

Za više informacija, molimo kontaktirati tvrtku na e-mail adresu mineralpromet@gmail.com.

EU projekt Mineral promet